Cyanophyta -> Nostocophyceae -> Nostocales -> Nostoc

Suku: Nostoc

Nostoc Vaucher ex Bornet & Flahault 1886

Nostoc kihlmanii

Synonyymit