Chrysophyta -> Diatomophyceae -> Tabellariales -> Tabellaria -> Tabellaria quadriseptata

Laji: Tabellaria quadriseptata

Knudson 1952

Erehdyttävästi T. flocculosan näköinen ja samankokoinen laji. Erot näkyvät solua kuoripuolelta tarkasteltaessa. Solun linjat ovat suoraviivaisemmat (solu näyttää "pölkkymäiseltä"), päät eivät ole niin selvästi nuppimaiset kuin T. flocculosalla ja ns. limapori keskellä olevan pullistuman huokosraitakuvioinnin alueella on selvästi sivussa eikä aivan keskellä kuten T. flocculosalla. Lisäksi on suurilla suurennuksilla mikroskopoitaessa havaittavissa kuoripuolen reunaa kiertävä piikkirivi, joka T. flocculosalta puuttuu.
- Oligotrofisten ja nimenomaan happamien vesien tyyppilaji, joka todennäköisesti on useimmiten määritetty T. flocculosaksi. Laji on kuitenkin suhteellisen helppo tunnistaa ja sillä lienee myös tiettyä indikaattoriarvoa esim. happamoitumistutkimuksissa.

Lähde:

14.12.2010. Kristiina Vuorio