Chrysophyta -> Synurophyceae -> Synurales -> Synura -> Synura petersenii

Laji: Synura petersenii

Korshikov 1929

Solun etuosan suomut ovat soikeita, elliptisiä, kooltaan 3-5 x 2-2,5 µm. Keskellä suomua (kuva) on suomun pitkittäisakselin suuntainen ontto harjanne, joka suomun yläosassa päättyy lyhyeen kartiomaiseen piikkiin. Harjanteesta suomun reunoille on voimakkaammin piityneitä rimoja, joita ei valomikroskoopilla erota. Sen sijaan suomua kiertävä ylöspäin kääntynyt reunus näkyy muuta suomua tummempana kuten keskiosan harjannekin. Solun tyviosan suomut ovat kooltaan pienempiä ja muodoltaan kapeampia, piikittömiä. Keskeinen harjanne on kaikissa suomuissa.
- Laji on yleisin Synura-suvun lajeista. Sitä on kaikentyyppisissä makeissa vesissä. Esiintymismaksimi on yleensä alkukeväällä - laji voi kasvaa jopa jään alla - ja loppusyksystä. Todennäköisesti useimmat Suomesta määritetyt S. uvella -esiintymät ovat S. peterseniitä.

Lähde:

Synonyymit

  • Synura carolinana, L.A. Whitford 1943

10.12.2010. Kristiina Vuorio