Chrysophyta -> Synurophyceae -> Synurales -> Synura -> Synura echinulata

Laji: Synura echinulata

Korshikov 1929

Solun etuosan suomut munanmuotoisia, kooltaan 3-4 x 2-3 µm. Suomun yläosaan, solusta ulospäin olevaan osaan, lähelle reunaa kiinnittyy lieriömäinen kärkeä kohti kapeneva piikki. Piikin pituus on 1,5-2,5 µm ja se kohoaa selvästi muun suomun tasosta ylöspäin. Muilla Synura-lajeilla piikki on lähes samassa tasossa kuin suomu. Suomun (kuva) yläosa näkyy kuivapreparaateissa tummempana, elektronimikroskooppisissa kuvissa tulee esiin tällä alueella olevat ohuet, voimakkaammin piityneet harjanteet. Suomun alareunaa kiertävä kapea päälle taipunut reunus näkyy tummana kuivapreparaateissa. Solun tyviosan suomut ovat pitkulaisia ja piikittömiä.
- Laji on kirjallisuustietojen mukaan melko yleinen sekä puhtaissa että eutrofioituneissa vesistöissä.

Lähde:

10.12.2010. Kristiina Vuorio