Chlorophyta -> Chlorophyceae -> Tetrasporales -> Sphaerocystis -> Sphaerocystis schroeteri

Laji: Sphaerocystis schroeteri

Chodat 1897

Solut ja yhdyskunnat pallomaiset, yhdyskunnat kookkaimmillaan 32-, jopa 64-soluiset. Soluseinä sileä ja melko tukeva (vrt. Tetrasporales-lahkon lajit, joilla soluseinä on hennompi, kettomainen). Solussa yksi maljamainen värihiukkanen ja siinä yksi pyrenoidi. Solun läpimitta 6-12 µm. Yhdys-
kunnan läpimitta 50-1 500 µm.
- Yleinen laji, joka saattaa esiintyä erityyppisissä vesissä, mutta on huomattavasti yleisempi ja runsaampi oligotrofisessa ympäristössä. Lajia voitaneenkin pitää luonteenomaisena karujen vesien planktisena viherlevälajina.

Lähde:

05.08.2010. Kristiina Vuorio