Chrysophyta -> Diatomophyceae -> Thalassiosirales -> Skeletonema -> Skeletonema subsalsum

Laji: Skeletonema subsalsum

(Cleve-Euler) Bethge 1928

Solut vahvat, lyhyen sylinterimäiset, kuoripuolelta kuperat. Lisäkkeet surkastuneet. Solun leveys 3-8 µm ja korkeus 5-18 µm. - Mikroskopoitaessa on käytettävä faasikontrastivalaistusta eli vaihevastakohtavalaistusta. Yhdyskunnat näyttävät hennoilta ja solujen katkomilta pitkittäisjuovaisilta rihmoilta.
- Murtovesialueillamme esiintyvä laji, joka yli 3 ‰ suolapitoisuuden vallitessa on jokseenkin vaikeasti S. costatumista erotettavissa ja alemmissa pitoisuuksissa erehdyttävästi Melosira-lajeja muistuttava.

Synonyymit

  • Melosira subsalsa, Cleve-Euler 1912

14.12.2010. Kristiina Vuorio