Chrysophyta -> Diatomophyceae -> Thalassiosirales -> Skeletonema -> Skeletonema potamos

Laji: Skeletonema potamos

(Weber) Hasle in Hasle & Evensen 1976

Solut vahvat, sylinterimäiset, kuoripuolelta kuperat. Solujen välissä oleva lisäkkeet (5-8) hennot, 0,7-1,3 µm pitkät. Solun leveys 3-6 µm ja korkeus 4-10 µm. - Mikroskopoitaessa on käytettävä faasikontrastivalaistusta eli vaihevastakohtavalaistusta. Yhdyskunnat näyttävät hennoilta ja solujen katkomilta pitkittäisjuovaisilta rihmoilta.
- Esiintyy harvinaisena rehevissä makeissa vesissä .

Synonyymit

  • Microsiphona potamos, Weber 1970

14.12.2010. Kristiina Vuorio