Cyanophyta -> Nostocophyceae -> Oscillatoriales -> Pseudanabaena -> Pseudanabaena limnetica

Laji: Pseudanabaena limnetica

(Lemmermann) Komįrek 1974

Rihmat suorat ja selvästi kuroutuneet, joten solut näyttävät olevan irti toisistaan. Solujen leveys (1-)1,2-1,5(-2) µm, pituus (1,2?-)4-12(-20?) µm.
- Pohjamuoto, mutta esiintyy tyypillisesti myös planktisena, erittäin yleinen eutrofisissa ja likaantuneissa vesissä.

Lähde:

Synonyymit

  • Oscillatoria limnetica, Lemmermann 1900

15.09.2010. Kristiina Vuorio