Haptophyta -> Prymnesiophyceae -> Prymnesiales -> Prymnesium -> Prymnesium sp.

Laji: Prymnesium sp.

Prymnesiumin lajitason tunnistus perustuu niiden suomujen rakenteeseen eikä onnistu ilman elektronimikroskooppia. Itämeressä tavattavia lajeja ovat mm. P. parvum Carter 1937 ja P. patellifera Green, Hibberd & Pienaar 1982.
- Murtovesiplanktonin lajeja.

Lähde:

29.11.2010. Kristiina Vuorio