Dinophyta -> Dinophyceae -> Peridiniales -> Preperidinium -> Preperidinium meunieri

Laji: Preperidinium meunieri

(Pavillard) Elbrächter 1993

Panssarin yläosa päättyy lyhyeen ulkonemaan. Pitkittäisuurteen toisessa alareunassa siipimäinen uloke. Solun pituus 29-75 µm, leveys 33-155 µm.
- Vain murtovesialueilla esiintyvä laji.

Lähde:

Synonyymit

  • Zygabikodinium lenticulatum, (Mangin) Loeblich Jr. & Loeblich III 1970
  • Peridinium meunieri, Pavillard 1912
  • Diplopsalis lenticula f. minor, Paulsen 1907
  • Peridinium lenticulatum, Mangin 1911
  • Peridinium paulsenii, Mangin 1911
  • Diplopeltopsis minor, (Paulsen) Pavillard 1913
  • Diplopsalis minor, (Paulsen) Lindemann 1927
  • Glenodinium lenticula f. minor, (Paulsen) Schiller 1937
  • Peridiniopsis minor, (Paulsen) Starmach 1974
  • Diplopsalopsis minor, (Paulsen) Abé 1981

03.03.2010. Kristiina Vuorio