Dinophyta -> Dinophyceae -> Peridiniales -> Peridiniopsis -> Peridiniopsis penardiforme

Laji: Peridiniopsis penardiforme

(Lindemann) Bourrelly 1968

Solut pyöreän munamaiset, sivulta katsoen selvästi litistyneet. Yläosa keilamaisesti pyöristynyt, pieni kolo lakiaukon kohdalla. Alaosa leveän pyöristynyt (leveämpi kuin yläosa) ja sen kärki loivasti kovera. Poikittaisuurre suora, pitkittäisuurre alaosan kärkeen asti ulottuva. Panssarin pinta karkeakuvioinen. Panssarin yläosan levykaavio: 62 + 31 + 1. Solun pituus 30-34 µm, leveys 26-30 µm. (Vrt. P. penardii.)
- Suhteellisen harvinainen eutrofisissa vesissä esiintyvä laji.

Lähde:

Synonyymit

  • Peridinium penardiforme, Lindemann 1918
  • Glenodinium penardiforme, (Lindemann) Schiller 1937

01.11.2010. Kristiina Vuorio