Chrysophyta -> Diatomophyceae -> Naviculales -> Navicula -> Navicula vanhoeffenii

Laji: Navicula vanhoeffenii

Gran 1897

Solut muodostavat kuoripuolelta toisiinsa kiinnittyneinä nauhamaisia yhdyskuntia. Solut ovat vyötäispuolelta pitkänomaiset (2-3 kertaa leveyttään pitemmät), keskeltä loivasti koverat ja kulmista pyöristyneet. Kuoripuolelta solut ovat sukkulamaiset, keskeltä tasasivuiset, päistä kiilamaisesti kapenevat. Solun pituus 29-45 µm, leveys 6-7 µm.
- Vain murtovesialueilla kevätkukinnan aikana esiintyvä merellinen laji.

Lähde:

14.12.2010. Kristiina Vuorio