Cyanophyta -> Nostocophyceae -> Chroococcales -> Microcystis -> Microcystis firma

Laji: Microcystis firma

(Kützing) Schmidle 1902

Solut ovat pyöreät, kaasurakkulalliset, läpimitaltaan (0,8-)2-3,7(-4,8) µm. Yleensä tiheät yhdyskunnat ovat säännöllisen tai epäsäännöllisen pallomaiset, usein useamman yhdyskunnan muodostamina kasaumina.
- Esiintyy planktisena seisovassa vedessä sekä makeissa vesissä että Itämeressä.

Synonyymit

  • Micraloa firma, Kützing 1845-49

26.01.2010. Kristiina Vuorio