Cyanophyta -> Nostocophyceae -> Oscillatoriales -> Limnothrix -> Limnothrix chlorospira

Laji: Limnothrix chlorospira

(Skuja) Hindįk & Trifonova 1989

Rihmat yksittäiset, tavallisesti kierteiset (suoriakin esiintyy), 1,5-1,7 µm leveät, 30-70 µm pitkät. Kierteiden leveys 5-8 µm, niiden etäisyys toisistaan 25-28 µm. Limatuppi ahdas ja usein rautasaostumien vuoksi ruskea. Solut noin 1,5 µm leveät, 1-2 kertaa leveyttään pitemmät. Keskellä solua kookas kaasurakkula.
- Esiintyy vedessä vapaasti keijuvana hypolimnionin alueella. Luonteenomainen laji pienissä ja hyvin runsasravinteisissa vesissä. Massaesiintymät voivat aiheuttaa ruskean kasvillisuusvärityksen esiintymisalueellaan, esim. selvästi värittyneen vesikerroksen.

Lähde:

Synonyymit

  • Lyngbya chlorospira, Skuja 1948

16.09.2010. Kristiina Vuorio