Cyanophyta -> Nostocophyceae -> Oscillatoriales -> Komvophoron -> Komvophoron constrictum

Laji: Komvophoron constrictum

(Szafer) Anagnostidis & Komarek

Solut sylinterimäiset, päistä pyöristyneet, 2-5 µm leveät, 3-7 µm pitkät (pituuden suhde leveyteen 0,5-1,7). Solujen väliin jää ikään kuin rako, jossa soluja yhdistää limautunut soluseinä.
- Pohjamuoto, suosii rikkipitoista ympäristöä.

Lähde:

Synonyymit

  • Oscillatoria constricta, Szafer 1911
  • Pseudanabaena constricta, (Szafer) Lauterborn 1915

27.01.2010. Kristiina Vuorio