Euglenophyta -> Euglenophyceae -> Euglenales -> Euglena -> Euglena gracilis

Laji: Euglena gracilis

Klebs 1883

Solut muotoaan muuttavat, sukkulamaisen sylinterimäiset, etu- ja takapäästä tylpästi kaventuneet, (31-)37-45(-75) µm pitkät, (5-)6-12 µm leveät. Periplasti ohut ja tiheän spiraalikierteisesti juovainen. Värihiukkasia soluissa 3-6-14, läpimitaltaan 6 µm. Paramyloni pieninä soikeina jyväsinä.

Lähde:

20.12.2010. Kristiina Vuorio