Euglenophyta -> Euglenophyceae -> Euglenales -> Euglena -> Euglena clara

Laji: Euglena clara

Skuja 1948

Solut muotoaan muuttavat, ellipsimäiset, molemmista päistä tylpästi pyöristyneet, 35-68(-78) µm pitkät, 15-19(-25) µm leveät. Siima noin solun pituinen. Seinämyötäisiä levymäisiä värihiukkasia 8-14. Paramyloni pieninä jyväsinä.

Lähde:

29.07.2010. Kristiina Vuorio