Chrysophyta -> Diatomophyceae -> Thalassiosirales -> Cyclotella -> Cyclotella striata

Laji: Cyclotella striata

(Kützing) Grunow 1880

Kuori vahvasti aaltoileva. Reunavyöhyke leveä. Viivat voimakkaat, 8-10/10 µm. Kuoren keskustan kuviot epäsäännöllisiä pisteitä, jotka kuperassa osassa ovat selvästi erottuvia suurempia laikkuja. Solun läpimitta 10-50 µm.
- Murtovesialueilla esiintyvä suhteellisen harvinainen laji.

Lähde:

Synonyymit

  • Coscinodiscus striatus, Kützing 1844

04.01.2011. Kristiina Vuorio