Chrysophyta -> Diatomophyceae -> Thalassiosirales -> Cyclotella -> Cyclotella meneghiniana

Laji: Cyclotella meneghiniana

Kützing 1844

Solut kiekkomaiset, loivasti aaltoilevat. Reunavyöhykkeen viivat hyvin vankat, 6-10/10 µm. Solun halkaisija 5-43 µm. Esiintyvät yksittäisinä soluina.
- Litoraalimuoto, joka esiintyy harvoin planktonissa. Yleinen pääasiassa runsasravinteisissa vesissä.

Cyclotella meneghiniana (kuva vasemmalla): Kuori loivasti aaltoileva. Reunavyöhyke noin puolet säteen pituudesta. Viivat hyvin vankat, kiilamaiset, keskustaan päin kapenevat, 8-9/10 µm. Kuoren keskusta näennäisen sileä. Solun läpimitta 10-30 µm.
- Enimmäkseen runsasravinteisissa vesissä esiintyvä laji, esiintymät karuissa vesissä huomattavasti niukemmat, satunnaiset.

Cyclotella kuetzingiana (kuva oikealla): Kuori melko tasainen, vain hiukan aaltoileva. Reunavyöhyke puolet säteen pituudesta. Viivat kohtalaisen hennot, 12-14/10 µm. Kuoren keskusta näennäisen sileä, korkeintaan hajanaisin pistein kuvioitu. Solun läpimitta 10-45 µm.
- Luonteenomainen laji kirkkaissa oligotrofisissa vesissä.

Lähde:

Synonyymit

  • Cyclotella kuetzingiana, Thwaites 1848
  • Cyclotella meneghiniana f. plana, (Fricke) Hustedt 1928
  • Cyclotella meneghiniana var. laevissima, (Van Goor) Hustedt 1928
  • Cyclotella meneghiniana var. plana, Fricke 1900
  • Cyclotella laevissima, Van Goor 1920

14.12.2010. Kristiina Vuorio