Chlorophyta -> Charophyceae -> Zygnematales -> Cosmarium -> Cosmarium laeve

Laji: Cosmarium laeve

Rabenhorst 1868

Solut pienikokoiset, noin puolitoista kertaa leveyttään pitemmät. Solupuoliskot pidentyneen puolipallomaiset, päältä katsoen ellipsimäiset, päistä hiukan kovertuneet. Keskikuroutuma syvä ja ahdas. Soluseinä pistekuvioinen. Värihiukkasessa yksi pyrenoidi. Solun pituus 15-34 µm, leveys 11,5-23 µm.
- Harvinainen. Löydöt pääasiassa runsasravinteisista vesistä.

Lähde:

11.02.2011. Kristiina Vuorio