Chlorophyta -> Charophyceae -> Zygnematales -> Cosmarium -> Cosmarium contractum

Laji: Cosmarium contractum

Kirchner 1878

Solut noin puolitoista kertaa leveyttään pitemmät. Solupuoliskot pyöristyneen ellipsimäiset, päältä katsoen ellipsimäiset. Keskikuroutuma syvä ja erittäin avoin. Soluseinä hienopisteinen. Värihiukkasessa yksi pyrenoidi. Solun pituus (28-)30-45(-56) µm, leveys (17-)25-31(-40) µm.
- Erittäin yleinen laji yhtä hyvin oligotrofisissa kuin eutrofisissakin vesissä.

Lähde:

11.02.2011. Kristiina Vuorio