Chlorophyta -> Charophyceae -> Zygnematales -> Closterium -> Closterium setaceum

Laji: Closterium setaceum

Ehrenberg ex Ralfs 1848

Solut keskeltä suorat ja pullistuneet sekä ulko- että sisäsivulta, jokseenkin jyrkästi pitkiksi, tasapaksuiksi ja päistä kaartuviksi kärjiksi kapenevat. Kärkiontelossa 3-4 kidettä. Soluseinä pitkittäisjuovainen, heikosti kellertävä tai väritön. Värihiukkasessa 2 pyrenoidia. Solun pituus 227-450 µm, leveys (keskellä) 7 ,5-12,5 µm. - vrt. C. kuetzingii, jolla loivemmin kapenevat solut ja useampia pyrenoideja.
- Satunnaisesti planktonissa esiintyvä laji.

Lähde:

11.02.2011. Kristiina Vuorio