Chlorophyta -> Charophyceae -> Zygnematales -> Closterium -> Closterium jenneri

Laji: Closterium jenneri

Ralfs 1848

Solut vahvasti kaarevat, kärkiä kohti vähitellen kapenevat, päistä tylpänpyöreät. Kärkiontelossa 1- 2 suurehkoa kidettä. Soluseinä sileä ja väritön. Värihiukkasessa 1-6 pyrenoidia. Solun kärkiväli 48-94 µm, leveys 7-14 µm.
- Erityyppisissä vesissä (erityisesti ruskeissa) muun planktonin joukossa esiintyvä laji.

Lähde:

20.12.2010. Kristiina Vuorio