Haptophyta -> Prymnesiophyceae -> Prymnesiales -> Chrysochromulina -> Chrysochromulina spinifera

Laji: Chrysochromulina spinifera

(Fournier) Pienaar & Norris 1979

Solu kellomainen, takaosastaan laajentunut. Solun pituus 6 - 15 µm, leveys 3 - 9 µm. Siimat eripituiset, pitempi 20 - 30 µm, lyhyempi 10 - 12 µm, lyhyempi hieman solua lyhyempi. Haptoneema jäykkä, 4 - 8 µm pitkä. Solulla on kahdenlaisia suomuja, soikeita levysuomuja, jotka eivät vesipreparaateissa näy, ja pituudeltaan 10 - 36 µm olevia putkisuomuja. Putkisuomuja on tasaisesti ympäri solua tai vain solun laajemmassa alaosassa, niiden lukumäärä vaihtelee, yleensä niitä on kymmeniä. C. spinifera -lajia muistuttaa suomujensa rakenteen puolesta suuresti C. ericina Manton & Parke.
- Molemmat mainitut lajit ovat yleisiä murtovesiplanktonissa lämpimän veden aikaan.

Lähde:

Synonyymit

  • Chrysocampanula spinifera, Fournier 1971

30.11.2010. Kristiina Vuorio