Chrysophyta -> Diatomophyceae -> Chaetocerotales -> Chaetoceros -> Chaetoceros muelleri

Laji: Chaetoceros muelleri

Lemmermann 1898

Solut yksittäin, harvoin lyhyinä ketjuina. Sukaset pitkät, tyvestä leveämmät, kärkeä kohti kapenevat, loivasti S-kirjaimen muotoisesti taipuneet ja vinosti sivuille suuntautuneet. Solun leveys 5-30 µm. Lepoitiöt (alempi kuva) erittäin luonteenomaiset
- Rehevöityneillä murtovesialueilla esiintyvä laji.

Lähde:

Synonyymit

  • Chaetoceros borgei, Lemmermann 1904
  • Chaetoceros subsalsus, Lemmermann 1904

09.09.2010. Kristiina Vuorio